O nas

 

Zespół

 • dr Anna Przybylska – kierownik
 • dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
 • dr Paweł Poławski

Współpracownicy

 • mgr Maja Sawicka
 • mgr Justyna Wiśniewska
 • mgr Patryk Korzeniecki

Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
 • Prof. Kees Brants – the Amsterdam School of Communications Research, Uniwersytet w Amsterdamie
 • Prof. Stephen Coleman – Dyrektor the Center for Digital Citizenship, Uniwersytet w Leeds
 • Prof. James Fishkin – Dziekan Wydziału Komunikowania oraz Dyrektor the Center for Deliberative Democracy, Uniwersytet Stanfordzki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Frieske – kierownik Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa UW
 • Prof. Hanspeter Kriesi – Dyrektor the National Center of Competence in Research – Challenges to Democracy in the 21st Century, Uniwersytet w Zurichu
 • Prof. dr hab. Mirosława Marody – Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Prof. dr hab. Paweł Śpiewak – Kierownik Zakładu Historii Myśli Społecznej, Instytut Socjologii UW
 • Dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, prof. UW – Instytut Informatyki UW