O metodzie

 

Sondaż deliberatywny® to metoda konsultacji społecznych, która włącza przeciętnych obywateli w debatę na ważne tematy. Wyniki są prezentowane decydentom. Została ona opracowana przez prof. Jamesa Fishkina, obecnie dyrektora Centrum Demokracji Deliberatywnej na Uniwersytecie Stanforda.

Jej istotą jest zebranie opinii od ludzi, którzy posiedli przynajmniej podstawową wiedzę o faktach i alternatywnych propozycjach działań w danej sprawie. Informacje, które mają pomóc w prowadzeniu merytorycznej dyskusji, uczestnicy otrzymują w postaci specjalnie przygotowanych materiałów (ok. 30 str. tekstu z grafiką lub prezentacja multimedialna).

Metoda jest odpowiedzią na słabości konwencjonalnych sondaży, które sumują opinie często wypowiadane w sposób nieprzemyślany.

W ramach sondażu deliberatywnego® proponuje się dwukrotną ankietę: przed i po otrzymaniu przez uczestników pakietu informacji, debacie w grupach oraz spotkaniu z ekspertami i politykami. Wyniki badań są podawane do publicznej wiadomości.

Sondaż deliberatywny® był przeprowadzany w wielu krajach, między innymi takich, jak:

  • Argentyna: badanie dotyczyło problemów związanych z ruchem drogowym (oryginalny tytuł sondażu to: The Public Deliberates About Transit and Traffic Issues in La Plata). Aż 1414 respondentów brało udział w pierwszej ankiecie, w trakcie debat uczestniczyło 62 osoby.
  • Bułgaria: w 2007 roku odbył się pierwszy sondaż, który został zorganizowany przez stronę rządową. Dyskusja dotyczyła problemu bułgarskich Romów. Ankietę otrzymało 1344 osoby, 255 osób wykazujących się dobrą znajomością tematu wzięło udział w dyskusjach.
  • Chiny: sondaż odbył się w 2005 roku, przedmiotem badania były inwestycje infrastrukturalne (30 możliwych projektów, ich zakres to: infrastruktura drogowa, tereny zielone, szkolnictwo, ochrona środowiska). Deliberacje i sesje plenarne trwały jeden dzień. Respondenci byli podzieleni na 16 grup, gdzie w każdej było średnio 16 uczestników dyskusji (w sumie w deliberacji brało udział około 256 osób)
  • Polska: w 2009 roku dyskutowano o zagospodarowaniu stadionu, który znajduje się przy ulicy Bułgraskiej w Poznaniu, po rozgrywkach UEFA Euro2012. W ankiecie wzięło udział 880 osób, a w dyskusjach 150 osób.

Dwa projekty zostały przeprowadzone z udziałem obywateli wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem konsultacji były zmiany klimatyczne, a także problem imigracji.