Sondaż deliberatywny® na uniwersytecie

 

O czym chcemy wspólnie podyskutować?

Nad czym warto się zastanowić?

Zagadnienie jakości kształcenia czy też studiowania jest obszerne. Tematów do dyskusji nasuwa się wiele. Warto jednak narzucić sobie dyscyplinę i wybrać na dobry początek te, które wydają się najważniejsze. Stworzyliśmy specjalny ranking. Dla przedstawicieli samorządów studenckich, z którymi rozmawialiśmy, najbardziej pilne do omówienia okazały się metody przekazywania wiedzy. Poza tym dyskusja będzie dotyczyć równie aktualnych wątków odpłatności za drugi kierunek studiów oraz plagiatu.

  • Polityka antyplagiatowa – wątki szczegółowe dyskusji to np.: ustalenie, czym jest plagiat, jak tropić przypadki jego popełniania i jak za niego karać.
  • Metody kształcenia – pod tym hasłem kryją się takie zagadnienia do dyskusji, jak: nauka języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, warsztaty, praktyki studenckie, wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu, struktura studiów oraz sposób prowadzenia zajęć.
  • Odpłatność za drugi kierunek studiów – wśród zagadnień do debaty znajdą się: sposób ustalania wysokości opłat, kryteria zwalniające z płacenia za studia.

W debacie wykorzystamy metodę sondażu deliberatywnego®, bo jest ona prosta, a można dzięki niej otrzymać interesujące rezultaty przez połączenie informacji statystycznych z wynikami dyskusji. Debata jest uporządkowana dzięki materiałom informacyjnym, które zostały przygotowane przez wielu studentów w wyniku dyskusji z przedstawicielami samorządów studenckich i pracowników uczelni oraz po analizie dokumentów. Sami nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie jakości kształcenia, ale podczas debaty będziemy mieć dostęp do ekspertów reprezentujących różne uczelnie, którym będziemy mogli zadać pytania.

W naszej debacie weźmie równocześnie udział 150 studentów reprezentujących uczelnie warszawskie, bez względu na profil. Będą dzielić się wiedzą i wyrażać opinie w niewielkich, 10-15 osobowych grupach.  Debata będzie moderowana przez studentów lub doktorantów, którzy znają projekt i od dawna mu kibicują. Każdego dnia dyskusji wszyscy spotkają się raz we wspólnym pokoju, żeby zadać pytania ekspertom i wysłuchać ich odpowiedzi. Pytania zostaną wypracowane przez każdą grupę oddzielnie.

Projekt proponuje innowację w zastosowaniu metody sondażu deliberatywnego® w Polsce. Zrobimy to jako pierwsi online. Uczestnicy dyskusji będą mieli do dyspozycji specjalnie dla nich przygotowaną platformę do debat głosowych. Nie ma znaczenia, czy będziesz na uczelni, czy u siebie w domu, a może w klubie, pod warunkiem, że będziesz miał dostęp do internetu, i że możesz poświęcić ten czas na merytoryczną rozmowę.

Nasza debata będzie nieco nietypowa, dlatego trzeba liczyć się z wyzwaniami. Staramy się zminimalizować ewentualne problemy techniczne, na przykład przekazując uczestnikom debaty słuchawki z mikrofonem. Każdy użytkownik platformy będzie mógł przed debatą ją indywidualnie przetestować po to, aby podczas właściwej dyskusji czuł się swobodnie. Oczywiście, nie uniknie się błędów. Warto jednak próbować i doskonalić narzędzia oraz umiejętności prowadzenia debaty. Najważniejsze w projekcie jest zebranie, spisanie i zaprezentowanie wniosków wypracowanych w trakcie debaty studenckiej. Powstanie publikacja, której treść współtworzyć będą uczestnicy naszego spotkania online.