We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Publications

Artykuły

 • Przybylska, A., Bucholc, M., & Mazur, S. (2022). Freedom of Discussion versus Predetermined Futures in Deliberation Processes. American Behavioral Scientist, 0(0). https://doi.org/10.1177/00027642221093585. Keywords: deliberation, play, game, mini-public, higher education
 • Przybylska, A. (2021). Model Solutions and Pragmatism in Developing ICT for Public Consultations”. Journal of Deliberative Democracy, 17(1), 118-133. https://doi.org/10.16997/10.1699/jdd.980. Keywords: deliberation, quality of public consultations, information and technology development, democratic innovations, democratic education, local governments
 • Zhang, W. & Davies, T. & Przybylska, A. (2021). Online Deliberation and #CivicTech: A Symposium. Journal of Deliberative Democracy, 17(1), 76-77. https://doi.org/10.16997/10.16997/jdd.988. Keywords: platform, nudge, e-deliberation, gov tech, civic tech, online deliberation
 • Przybylska, A., Townsend, R. (2021). Agent or Scene? Foreign Correspondents’ Rhetorical Framing of Poland in Their Reflections on Their Own Reporting Practices. Southern Communication Journal, 86:2, 175-187, 10.1080/1041794X.2021.1891275. Keywords: Foreign correspondents, Poland, scene, agent, semi-periphery
 • Sadura, P. & Olko, D. (2014). Interwencja socjologiczna jako odpowiedź na kryzys miasta. Studium przypadku konsultacji w sprawie modernizacji ul. Kawęczyńskiej w Warszawie. Studia Regionalne i Lokalne, 3(57). 10.7366/1509499535706. Keywords: konsultacje społeczne, partycypacja obywatelska, współrządzenie, interwencja socjologiczna, socjologia publiczna, uczestniczące badania aktywne

Książki

 • Dobosz-Mucha A. Goras E. Jadach-Sepioło A. Janas K. Kudłacz K. Matuszko A. Mikołajczyk D. P. Nowak K. Ogrodowski J. & Spadło K. (2018). Przestrzeń do dialogu: praktyczny podręcznik o tym jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Departament Polityki Przestrzennej.
  • Przybylska, A.: Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, Sondaż deliberatywny na temat zagospodarowania stadionu przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu
 • Przybylska, A. & Giza-Poleszczuk, A. (red.). (2014). Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Poławski, P.: Technologie partycypacji
  • Przybylska, A.: Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych?
 • Sroka, J. (red.). (2008). Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
  • Poławski, P.: Elementy deliberacji w centralnej administracji publicznej.
 • Kojder, A. (red.). (2007). Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne. Wydawnictwo WAM.
  • Poławski, P.: Wykluczenie i szanse społecznej partycypacji
 • Kieżun W. & Kubin J. (red.). (2004). Dobre państwo. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
  • Poławski, P.: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji
 • Kordasiewiz, A. & Sadura, P. (red.). (2014). Edukacja obywatelska w działaniu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Inne publikacje